2015. augusztus 26., szerda

Colombo kikötője - Sri Lanka látnivalók
COLOMBO

"A Pidurutallagalla és az Adam's Peak örök virággal fedett csúcsai már mérföldekről ingerelték a mesés Ceylonnak tündérszép részéhez fűzött képzeletünket. Mint szép zöld szőnyeg terült el a lankás halmokon a sötétzöld tropikus növényzet, a mely hegyet és völgyet, tengerpartot és folyótorkolatokat egyetlen pázsittá alakít.

Egy araszn yi széles kenu (egyetlen szál kókuszpálmából kivájt csónak, amelyet az oldalához erősített gerenda tart egyensúlyban), messze ki a tengerre hozta hajónkra a révkalauzt, a ki a gyöngyhalászó kenuk és a ki- meg befutó gőzösök között biztos kézzel vezette a korvettát Colombo kikötőjébe, a mely kikötő a Szuezi csatorna megnyitása óta olyan óriási jelentőségre tett szert, a melyről annak előtte még álmodni sem mertek volna az angolok.

Tudniillik mintegy kétharmada mindazon hajóknak, a melyek a Szuezi csatornán áthaladnak, hosszabb vagy rövidebb időre érintik Colombot, a mely kikötő szerencsés fekvésénél fogva éppen úgy útjába esik a kelet és n yugat között közlekedő hajóknak, mint akár a csárda valamely nagyon élénk közlekedésű országúton a fuvarosoknak. Colombo azonban nem a természettől nyerte ezt a pompás és biztos kikötőjét. Sőt ellenkezőleg: az előbbi időkben Colombo annyira nyitva állott a délnyugati monszun hatalmas hullámzásának, hogy a hajósok nagy része szivesebben vezette a hajóját a Colombótól valamivel lejjebb fekvő Point de Galle kikötőjébe, a hol a hajók biztosabban voltak elhelyezhetők, mint Colombóban.

Mintegy harmincz évvel ezelőtt azonban Colombóban kiépítették a mai hatalmas védgátat" a mely aztán a Colombo és Point de Galle között fennálló versengést egy csapással beszüntette. A colombói yédgát, ez az ezernégyszáz méternél hosszabb, hatalmas gránittömbökből épített alkotmány minden tekintetben emlékeztet bennünket arra a védgátra, a melyet Madrasban láttunk. Ez is merészen és mélyen benyúlik a tenger sík vízébe, mondhatni: egyenesen az Indiai Oceánba s míg egyik oldalán időnként óriási hullámzás zajlik le, a másik oldalán olyan nyugodt a kikötő vize, akár a hegyi tóé. 

Hogy milyen nagyszabású építmény a colombói védgát, kitűnik azon néhány adatból, hogy a ceyloni és a szomszéd indiai börtönökből hozott néhány ezer fegyencz tiz éven át dolgozott rajta s a költségek mintegy kilencz millió rúpiába (tizennyolcz millió koronába) kerültek. (Úgy, mint a madrasi védgátnak, ennek is az akkori walesi herczeg, Anglia jelenlegi királya, tette le az alapkövét.)"

Részlet Gáspár Ferencz: A Föld körül című hatkötetes művéből


2015. augusztus 19., szerda

Nikini Telihold Ünnep - Sri Lanka látnivalók


Újabb telihold ünnep következik. A telihold ünnepeket az emberiség nagy része már jóval a buddhizmus megjelenése előtt is ünnepelte, a buddhista hagyomány pedig továbbvitte ezt a ünnepet. A Nikin az év nyolcadik telihold ünnepe, mely a Nikini nevet viseli. Miután a Buddha átadta első tanítását, a Dhamma Chakka Pavattana Suttát, az őt kísérő öt szerzetesnek Benáreszben, az Őzek Ligetében, kérte őket, hogy terjesszék a Tant, a Négy Nemes Igazságot az Emberiségnek. A Nikini a délnyugati monszunt hozza magával, s miután az esős évszak beköszöntött, a Buddha nem várta el a szerzetesektől, hogy a hideg esőben, a szabad ég alatt meditáljanak, így engedélyt adott a gyülekezésre, fedett helyen. Egészen addig minden szerzetes a szabad ég alatt élt, aludt, meditált, az időjárás viszontagságait elfogadva. Ezen a napon az első Dhamma Sangayanára, az első buddhista gyűlésre is emlékezünk, melyet a Buddha halála után 3 hónappal hívtak össze. A gyűlés, amelyen 500 bikkhu (szerzetes) vett részt, 7 hónapon keresztül tartott a Rajagahanuwara hegy lábánál lévő barlangban. Az ünnep további jelentősége, hogy a Buddha a 14-dik Nikini Telihold ünnepen adta át fiának, Rahula szerzetesnek a Rahulovada Szuttát, mely avatás során Rahula megvilágosodott. Sri Lankán Kr. e. 247-ben tartották az első Nikini ünnepet Mihintáléban. Ebben az évben a Poson napján, júniusban érkezett a szigetre Asoka király fia, Arahat Mahinda szerzetes, aki ezután 40 évig élt Sri Lankán és vezette a buddhista Sanghát. 

Mahinda szerzetes barlangja Mihintaléban